Hem

Medlemssidor

Ytterligare info

Larmcentral

POSOM

Tsunamikatastrofen

Förfrågan

Kontakt info

 

 

In arduis fidelis

 
Tsunamikatastrofen

Del av Jourhavande Krisgrupps personal har varit involverad i krisstödet till de drabbade av Tsunamikatastrofen (26/12/4). Individuell- och gruppbehandling pågick i vissa fall under ca två års tid. Trauma-, sorg- och krisbearbetning skedde framförallt i form av regelbundna ledarstödda samtalsgrupper och i mindre omfattning genom individuell terapeutisk behandling. Studier visar att valda behandlingsformer har medfört en positiv utveckling hos de drabbade.

Libanon krisen 2006

Under juli - augusti 2006 bistod del av Jourhavande Krisgrupps personal drabbade svenskar som evakuerats till Sverige ifrån Libanon.

För ytterligare information om arbetet efter Tsunamikatastrofen/Libanon krisen, vänligen kontakta Jourhavande Krisgrupp direkt eller lämpliga organisationer nedan:

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen (rsos)

2005 års Katastrofkommission efter flodvågskatastrofen i Asien

Polisens katastrofsida

Referenspunkt Ersta

Röda Korset

Saknade barn

TVAI (Tsunami Victim Aid Initiative)

Vi som finns

 

Info & artiklar:

Uppföljning av svenska resenärer efter tsunamin - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri - 4 dec 06

Pressmeddelande ang den katastrofmedicinska expertgruppens rapport 7 juni 05

Den katastrofmedicinska expertgruppens rapport 7 juni 05

Den katastrofmedicinska expertgruppens rapport 7 juni 05 - bilagor

Skador och läkning efter katastrofen - generell info 9 mar 05

Information om arbetet i Thailand 12 apr 05

Nationella rådet (rsos) info 1

Nationella rådet (rsos) info 2

Nationella rådet (rsos) info 3

Nationella rådet (rsos) info 4

Nationella rådet (rsos) info 5

Nationella rådet (rsos) info 6

Bildspel - DN - Tillbaka till Khao Lak